Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Seppo Salojärvi Konsult AB, orgnr. 556734-3743, Trollbärsvägen 19, 426 55 Västra Frölunda, seppo@sskonsultab.se , är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till FVB.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du fyller i ett formulär, kontaktar oss, gör ett köp, samt via den insamling som sker när du använder vår webbplats.

Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Samtycke

Vi behandlar endast de personuppgifter som du godkänt genom samtycke, är nödvändiga för att fullfölja vårt arbete och endast under den tidsperiod som samtycket anger.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör det till Datainspektionen HÄR.

Behandlig av tredje part

SS Konsult kan komma att lämna ut dina personuppgifter till underleverantörer. Dessa hanterar endast dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i samtycket.

Säkerhet

Du ska känna dig trygg när du lånar ut dina personuppgifter till SS Konsult. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade och lagrar dina personuppgifter. Lagringen sker i säker miljö inom EU.