0.72 Enrörsbalkar HAB

  • Artnr: 41
  • Vikt, kg: 3,6